สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,066 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 17,898 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 168 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 451,042 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,511 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 333,829 ราย กำลังรักษา 149,589 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,674,477 ราย หายป่วยแล้ว 2,502,323 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 27 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,565 ราย