ตามที่สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 67 ณ ที่ทำการสมาคมฯ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น

ทางด้าน “บิ๊กแมน” พลตำรวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หนึ่งในผู้รับสมัคร ยืนยันว่า พร้อมทำหน้าที่ได้ทันที และส่วนตัวแล้ว อยากจะเข้ามาเป็น “ปุ๋ย” ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนวงการกีฬาปีนหน้าผาให้เดินหน้าพัฒนาต่อไป

พลตำรวจโท อิทธิพล เปิดเผยว่า นโยบายหลักของตนคือบูรณาการการบริหารสมาคมฯ ในทุกมิติ และได้วางแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี พานักกีฬาปีนหน้าผาไทย ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกให้ได้ โดยยึดหลักการบริหารงานอย่างมีแบบแผน นำมืออาชีพเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ในเบื้องต้นได้มีการประสานกับภาคเอกชนในการเข้ามาสนับสนุนสมาคมแล้ว โดยจะเน้นกระจายรากฐานการเล่นกีฬาปีนหน้าผาให้กว้างขวางสู่ภูมิภาค, พัฒนานักกีฬาอย่างมีรูปแบบ, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การปีนหน้าผา

สำหรับ “บิ๊กแมน” ถือเป็นนายตำรวจนักกีฬา และคุ้นเคยกับนักกีฬาปีนหน้าผาเป็นอย่างดี เขาเกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2512 ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จบระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. รุ่นที่ 43) และปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล.