เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยแบ่งเป็นระดับอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 67 ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67 และระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 67 โดยไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจในการขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ไปยังพื้นที่ 1,005 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต พื้นที่อำเภอ จำนวน 878 อำเภอ และพื้นที่จังหวัด จำนวน 77 จังหวัด ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการขนส่ง และส่งมอบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ถึงปลายทางครบถ้วนทุกพื้นที่ตามกำหนดการเรียบร้อยแล้ว 100% ในวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา

การดำเนินภารกิจขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงาน การขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567” เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเก็บรักษา/จัดส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเป็น Control Room ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ กกต. กำหนด โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน และรถขนส่งจำนวนกว่า 1,000 คัน ในการขนส่งทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ทั่วประเทศ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยตลอดเส้นทาง การขนส่ง มีรถตำรวจทางหลวงนำและปิดท้ายขบวนตั้งแต่ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ไปยังปลายทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงมีระบบ GPS ที่สามารถเช็กสถานะได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน โดยยึดถือกฎเกณฑ์ และมาตรการความปลอดภัยสูงสุด