เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 พระอธิการกัมปนาท สุเขธิโต เจ้าอาวาสวัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประธานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทุกองค์กร สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่, สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ ชมรมฮักเขาใหญ่, กลุ่มอนุรักษ์ขุนดง, กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ จิตอาสาอนุรักษ์ ครู นักเรียน ร่วมกันจัดงาน “วันอนุรักษ์เขาใหญ่” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าด่านประตูทางขึ้นอุทยานฯ เขาใหญ่ ประตูด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการ เกิดสภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง สาเหตุเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ไปทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การติดตามสถานการณ์ข้อพิพาท ส.ป.ก.4-01 กับพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ การเสวนาจากนักวิชาการผู้ชำนาญการฯ เกี่ยวกับสัตว์ออกนอกเขตฯ การล่าสัตว์ เป็นต้น งานวันรักษ์เขาใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 8 มิ.ย. 67

ด้าน นายวัชรากร นามสีฐาน นายกสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในปัจจุบัน ของพื้นที่ปากช่อง เขาใหญ่ ถ้าจะเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมานั้น ถือว่าผิดกันมาก จากสภาพอากาศทั่วไปในช่วงกลางวันเย็นสบาย ตลอดทั้งวัน แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศร้อนขึ้น อาจจะเกิดจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนไป มีการขยายชุมชนออกไปรอบแนวเขาใหญ่ เป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ป่าลดลง ซึ่งเมื่อก่อน จะหาดูสัตว์ป่าแต่ละชนิด หาดูได้ยาก แต่ทุกวันนี้ สัตว์ป่าออกมาหากินนอกเขตอุทยานฯ เข้ามาในชุมชน และไม่ยอมกลับเข้าพื้นที่ ทำให้พฤติกรรมสัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงไป จึงอยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่าและสัตว์ป่า ไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ เข้าร่วมงาน.