กรณี คุณตาบุญส่ง สนเสริม อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 16 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หนึ่งในผู้ร่วมโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้มา 30 กว่าปีแล้วยังไม่สามารถตัดได้ จนปัจจุบันมีความเดือดร้อนทั้งบ้านที่พักอาศัยก็จะพัง แถมยังต้องเลี้ยงดูลูกชายที่พิการเดินไม่ได้ ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

‘ตา-ยาย’ ร่วมปลูกป่าโครงการรัฐตายแล้วยังไม่ได้ตัด ถึงรุ่นลูกสิ้นหวังปล่อยรกร้าง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายไชยา แดนโพธิ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ส่วนการอนุญาตและนายเสกสรรค์ กันโต ผอ.ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 (เขาวังเยี่ยม) กำนันตำบลนาบ่อคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 บ้านใหม่นาบ่อคำ หัวหน้างานอนุญาตไม้และของป่า ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายบุญส่ง ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า โดยการเดินทางมาครั้งนี้ฝ่ายขออนุญาตไม้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารมาอย่างพร้อมเพรียง

นายไชยา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาทำการชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการทำไม้ดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้ เข้าใจปัญหาสภาพความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและไม่สามารถตัดไม้ได้ หลังจากรับเรื่องจากเกษตรกรจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และกำหนดแนวทางของกรมป่าไม้ พร้อมกับได้ข้อสรุปตามแนวทางมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งพื้นที่ สทก. พื้นที่นิคมสหกรณ์ และพื้นที่ที่มีหลักฐานใบตอบรับการสอบสวนสิทธิ์ (ส.ป.ก.)

โดยในกรณีของ นายบุญส่ง ผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นกรณีพื้นที่ สทก.มีความจำเป็นต้องทำไม้ออกก่อนการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ ซึ่งนายบุญส่ง ผู้ได้รับความเดือดร้อนรับทราบเข้าใจและยินดียื่นคำขอทำไม้ในเขตพื้นที่ สทก. เดิมซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ทำไม้มาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนแปลงที่เหลือในปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบแล้ว ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้แต่ยังคงมีพื้นที่ที่เหลือเล็กน้อยที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ คทช.ก่อน และวันนี้จึงมาทำความชี้แจงให้เข้าใจพร้อมทั้งนำเอกสารให้นายบุญส่ง ได้กรอกข้อความยื่นคำขอทำไม้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอนุญาตตัดไม้ต่อไป

ส่วนกรณีของลุงอุ่นและนางสวัสดิ แม้ว่าทั้งสองจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ทายาทคือลูกก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้เช่นกัน รวมทั้งเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดอื่นที่มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบแล้วก็สามารถสอบถามแนวทางรายละเอียดและในการไปยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด

นายบุญส่ง กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่รอคอยมานานและขอขอบคุณทางผู้แทนกรมป่าไม้ที่เดินทางมาถึงที่บ้านเพื่อความเข้าใจและดำเนินการให้ตนได้ยื่นเรื่องในเรื่องของการขออนุญาตตัดไม้และเชื่อว่าจะเป็นข่าวดีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนเช่นกัน