นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึง สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย–อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทาง 48.19 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1,088,088,000 บาท แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการตลอดสายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่งในภาคเหนือ ลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การค้าการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 สู่ประเทศเพื่อนบ้าน (R3A) ไทย-สปป.ลาว-สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย-อ.ขุนตาล ก่อนหน้านี้ ทล. ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมระยะทาง 29.19 กม. และเปิดให้บริการแก่ประชาชนไปแล้ว ยังคงเหลือ ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล เป็นช่วงสุดท้าย มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริเวณบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย และสิ้นสุดที่ กม.19+000 บ.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 19 กม. มีลักษณะการก่อสร้างเป็นแนวทางตัดใหม่ และตามแนวทางหลวงหมายเลข 1152 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร

ผิวจราจร และไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะร่อง และเกาะกลางแบบยก พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามหนองหลวง 2 แห่ง ขนาดความยาว 870 เมตร ความกว้าง 11 เมตร และทางเท้ามีความกว้าง 2.75 เมตร ตลอดแนวทั้งสองฝั่ง นับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของภาคเหนือที่มีการออกแบบ และก่อสร้างจุดจอดรถบริเวณด้านล่างสะพาน พร้อมทางเดินไปจุดเชื่อมต่อขึ้นบันไดไปบนสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดิน-วิ่งออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยาน อีกทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าต่อท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทางด้วย.