หลังจาก พระครูวิบูลภารกิตติ์ (หลวงปู่ภา อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดตาขัน ม. 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งหลวงปู่เป็นพระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ละสังขารไปอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริรวมอายุ 93 ปี 72 พรรษา

ศิษย์แสนอาลัย! สิ้น ‘หลวงปู่ภา’ พระครูศูนย์รวมจิตใจชาวระยอง ละสังขารอย่างสงบ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เพจวัดตาขัน โพสต์ข้อความน้อมถวายความอาลัย พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานชาวตาขัน พระครูวิบูลภารกิตติ์ (หลวงปู่ภา อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาส โดยมีปญาติโยมจำนวนมาก ได้ร่วมกล่าวถวายอาลัย แสดงธรรมสังเวชในการจากไปของหลวงปู่ภา

ส่วนกำหนดการระบุว่า

  1. กำหนดจัดพิธีทรงน้ำศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดตาขัน วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  2. กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิ.ย.2567 (รวม 9 คืน) เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดตาขัน
  3. กำหนดพิธีปิดศพ ในวันที่ 18 มิ.ย.2567 เวลา 20.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำโดย พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง จักร่วมกันเป็นเจ้าภาพในคืนวันที่ 18 มิ.ย.2567 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อศาสนิกชนทราบ และไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับประวัติหลวงปู่ภา โดยสังเขป ชื่อ พระครูวิบูลภารกิตติ์ ฉายา อินฺทปญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.-วัดตาขัน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปี 2515 ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในพระราชทินนามที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์”
ปี 2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลชั้นโทที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์”
ปี 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลชั้นเอกที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์”
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น 1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาขัน 2.เจ้าอาวาสวัดตาขัน

สถานะเดิมชื่อ ภา นามสกุล สุขมหา เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2473 บิดาชื่อ คุณพ่อจ๋วน มารดาชื่อ คุณแม่ขาบ สุขมหา ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อุปสมบท วันที่ 16 มิ.ย. 2495 วัดตาขัน พระอุปัชฌาย์ พระครูสุจิตวิชชากร วัดบ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการนิมิต ถาวโร วัดหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการรอง วัดชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วิทยะฐานะ
พ.ศ.2487 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
พ.ศ.2502 สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
พ.ศ.2541 รับถวายปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

การศึกษาพิเศษ คือ อบรมพระธรรมทูตสายที่ 7 พ.ศ.2508
ความชำนาญ คือ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การก่อสร้างงาน

งานด้านการปกครอง
พ.ศ.2501 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2502 เป็นเจ้าอาวาสวัดตาขัน
พ.ศ.2504 เป็นเจ้าคณะตำบลตาขัน
พ.ศ.2517 รับการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค แผนกศึกษาอบรม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2517
พ.ศ.2521 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2554 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาขัน