เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 ที่หมู่ 2 ( บ้านป่าเสม็ด) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพในฐานะ (ผอ.ศป.ปส.) อ.ท่าแพ ได้มอบหมาย นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นางสาวธิระภรณ์ พลรักษ์ ปลัดอำเภอท่าแพ (ผู้รับผิดชอบประจำตำบลท่าเรือ ) ร่วมกับ นายดนรอสัก เปรมใจ นายยก อบต.ท่าเรือ, ผอ.สกร.อำเภอท่าแพ, ปลัด อบต.ท่าเรือ และชุดปฏิบัติการประจำตำบลท่าเรือ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เพื่อติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์อำเภอท่าแพ ที่ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษา จากสถานพยาบาลฯ ดังกล่าวแล้ว และผู้ป่วยได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) หรือ ในชุมชนของตนเอง โดยใช้การบำบัดรักษา ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx )ในการช่วยดูแลผู้ป่วยดังกล่าวโดยมีกระบวนการตั้งแต่ส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสภาพสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การครอบคลุมในทุกๆ มิติ


ทั้งนี้ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพเชื่อว่า จะมีความอย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดติดตามตำบลท่าเรือ นั้น ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดโกยการให้คำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการดูแลบำบัดรักษา และยังส่งเสริมอาชีพด้วยการมอบพันธ์ผักให้เพาะปลูกผักเพิ่มเติมบริเวณรอบบ้าน เพื่อที่จะทำการปลูกผัก เลี่ยงครอบครัว และยังมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ควบ คู่กัน การฝึกเสริมเป็นอาชีพเพื่อให้มีเงินรายได้ในการดำรงชีพ เพื่อกรทำให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ได้มีการใช้ชีวิตในชุมชนอย่างปกติสุข ทั้งนี้กิจกรรมนี้พบว่า ผู้ป่วยมีกำลังใจจากคนรอบตัวและ ครอบครัว และชุมชนทำให้เป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนยาวนานต่อไป สำหรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดดังกล่าวยังใช้แนวทางการดำเนินงาน (CBT) ซึ่งเป็นที่พอพึ่งพอใจของสังคมในพื้นที่อย่างดียิ่ง


ขณะเดียวกันที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ที่ ว่าการอำเภอท่าแพ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอท่าแพ ได้เป็นประธานพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอและบัตรจิตอาสาพระราชทาน แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานประจำปี 2565 ในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2565 จำนวน 70 ราย มี นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ นายภัทรพล ทองหล่อ สำนักงาน กศน. ฯ นายพรรศักดิ์ แดงวิไล กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ และข้าราชการที่ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7 และลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ มาเข้าร่วมกว่า 102 นายเพื่อผนึกกำลังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “การเป็น จิตอาสาพระราชทานที่ดี” ทั้งนี้กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ฝึกวิธีการผูกผ้าพันคอ การสวมหมวก ถอดหมวก ท่าแสดงความเคารพ ฯลฯ ในกิจกรรมนี้ได้อย่างคล่องแคล่วกันอย่างทั่วหน้าต่อไป.