เมื่อเร็วๆ นี้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปักกิ่งประจำปี 2024 จัดขึ้นที่สวนโส่วกัง เขตสือจิ่งซาน ทางตะวันตกของกรุงปักกิ่ง โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำกว่า 100 ราย เข้าร่วมเปิดตัวในงานครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวมีหัวข้อว่า “กำลังผลิตที่มีคุณภาพดีใหม่” จัดเป็นเวลา 7 วัน พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วทุกด้าน ประกอบด้วย 5 เขต จัดแสดง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ การแพทย์และยา การผลิตแบบอัจฉริยะ ความแพร่หลายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างผสมผสาน

ผู้เข้าชมแสดงความประทับใจกับผลคืบหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญในด้านต่างๆ เช่น AI วัตถุใหม่และหุ่นยนต์ จุดเด่นของกิจกรรมครั้งนี้คือ หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ ผู้ประดิษฐ์กล่าวว่า พวกมันสามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ และจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในอุตสาหกรรมได้ กิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดการแสดงด้วยเทคโนโลยีจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ เช่น มัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้านแสง และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดึงดูดผู้เข้าชมมาลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่

เครดิต China Media Group (CMG)