ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก @เรียนดี มีความสุข ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการครู 6 ระดับ ตั้งแต่ขั้นต่ำจนสูงสุดได้รับเท่าไหร่ โดยระบุว่า

เปิดเงินเดือนข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 6 ระดับ
– ครูผู้ช่วย
– คศ.1
– คศ.2
– คศ.3
– คศ.4
– คศ.5
(คศ. มีความหมายว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ครูผู้ช่วย (เป็นตำแหน่งแรกบรรจุที่ยังไม่มีประสบการณ์)
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท
ครู คศ.1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท
ครู คศ.2 (ชำนาญการ)
– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท
– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท
– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด รวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท
– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 5,600 บาท (2 เด้ง)
– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 69,590 บาท
ครู คศ.4 (เชี่ยวชาญ)
– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท
– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท (2 เด้ง)
– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 88,840 บาท
ครู คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ)
– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท
– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 13,000-15,600 บาท (2 เด้ง)
– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 108,000 บาท

หมายเหตุ
1. หลังปรับฐานเงินเดือนใหม่ ครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน และข้าราชการครูจะได้ปรับเงินเดือนใหม่เพิ่ม ตามฐานเงินเดือนที่กำหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จะมีอัตราเท่ากับเงินค่าวิทยฐานะ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราดังนี้ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000/15,600 บาท (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) และเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีเฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น ฉะนั้นวิทยฐานะ+ค่าตอบแทนพิเศษ มีดังนี้

  • วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชนพ.) 5,600+5,600 =11,200 บาท
  • วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) 9,900+9,900 = 19,800 บาท
  • วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ชชพ.) คศ.4 13,000+13,000=26,000 บาท
  • (คศ.5) 15,600+15,600 = 31,200 บาท

เงินเดือนครูเอกชน
โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละพื้นที่ในโรงเรียนแห่งนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดเงินเดือนคุณครูตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานรวมถึงความสามารถพิเศษ ทั้งนี้ หากเฉลี่ยพบว่าคุณครูเอกชนมักจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณครูภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
– อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่ 11,840 บาท
– ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท
– ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่ 17,500 บาท
– ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่ 21,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @เรียนดี มีความสุข, @สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน