วันนี้ (8 ต.ค.) ที่กรมราชทัณฑ์ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาวะของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ (Mandela Rules) ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ โดยตั้งเป้าเพิ่มขนาดและปรับเปลี่ยนที่นอนให้กับผู้ต้องขังตามนโยบายเร่งด่วนในปี 2565 ซึ่งได้มีการศึกษาประโยชน์ของการปรับไปใช้ที่นอนยางพาราแทนการใช้ผ้าห่ม 3 ผืน ในการปูนอน หนุนหัวและใช้ห่มอย่างที่ผ่านมา

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ในการศึกษาเปรียบเทียบของกรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา พบว่า การเปลี่ยนที่นอนสำหรับผู้ต้องขังมาใช้เป็นที่นอนยางพารา อาจไม่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในเรือนจำเนื่องจากที่นอนยางพาราเป็นวัสดุที่ค่อนข้างร้อน ระบายอากาศได้ยาก และมีกลิ่นเหม็นยากต่อการทำความสะอาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังแก่ผู้ต้องขังได้ง่าย โดยเฉพาะอาการผื่นคันอันเกิดจากการหมักหมม รวมทั้งง่ายต่อการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้าม ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่พบ นอกจากนี้ วัสดุยางพารายังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการก่อจลาจลได้อีกด้วย

รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษายังพบอีกว่า วัสดุที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อปูนอนภายในเรือนจำและทัณฑสถานมากที่สุด คือ ผ้า ซึ่งควรมีจำนวนเพียง 3 ผืนเท่านั้น เพราะนอกจากจะง่ายต่อการตรวจค้นแล้ว ยังง่ายต่อการทำความสะอาด แต่อาจจะต้องปรับรูปแบบของผ้าปูพื้นรองนอนให้มีเนื้อผ้าและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยให้มีความหนาของผ้ามากขึ้น มีความยืดหยุ่น ไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง และมีความเหมาะสมกับลักษณะท่าทางการนอนมากขึ้น ส่วนผ้าที่ใช้สำหรับห่มและผ้าสำหรับหนุนนอนที่ผ่านมายังไม่พบปัญหามากนักจึงสามารถคงขนาดและรูปแบบเดิมไว้ได้ พร้อมกำหนดขนาดของพื้นที่ในการนอนใหม่ คือ 1.6 ตารางเมตร/คน จากเดิมที่มีพื้นที่นอน 1.2 ตารางเมตร/คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด ทั้งนี้ โดยทั่วไปผู้ต้องขังทุกราย เมื่อเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานจะได้รับสิ่งของเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม ขันอาบน้ำ รองเท้าฟองน้ำ อุปกรณ์การนอน คือ ผ้าห่ม 3 ผืน และเพิ่มเติมเป็นผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง.