เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “สร้างฝัน ปั้นคนเก่ง” โดยมี นายอนุ พงษ์สุวิริยสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา รุ่นที่ 13 กล่าวรายงานว่า ทางชมรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ประสบปัญหาขาดทุนทรัพย์ ถูกบิดามารดาทอดทิ้งหรือเลิกร้างต่อกัน หรือผู้ปกครองไม่สามารถจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นบ่อเกิดปัญหาสังคมโดยส่วนรวมมาตลอด จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างฝันแก่เยาวชนให้มีกำลังใจ มุมานะมุ่งมันในการศึกษาให้เป็นคนเก่งในอนาคต ได้ศึกษาวิชาความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได่อย่างต่อเนื่องและช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 24 ทุนๆละ 2 ,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาและโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม