ในเดือน มิ.ย. ปีนี้ Sasin เป็นเจ้าภาพงานวิชาการในระดับนานาชาติถึง 3 งาน คือ 1.Bangkok Business Challenge (BBC) เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจที่มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้ามาแข่งกันมากว่า 20 ปีแล้ว 2.Family Enterprise Case Competition-Asia Pacific (FECC-AP) เป็นการชุมนุมนักวิชาการและนักบริหารสายธุรกิจครอบครัวจากทั่วเอเชียมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และต้นแบบการจัดการสมัยใหม่กัน 3.GCEC New Frontier : Bangkok Summit 2024 ซึ่งปีนี้เน้นเรื่อง “ผู้ประกอบการเปลี่ยนโลก” นอกจาก
จะต้องมีความเป็นผู้นำ มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศแล้ว ยังจะต้องมี Passion เรื่องความยั่งยืน และ Sustainability อยู่ใน DNA อีกด้วย

และสำหรับในงาน GCEC Bangkok Summit ปีนี้ Sasin ได้ชูประเด็น “การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี Speaker ชั้นนำที่มีประสบการณ์ระดับโลก อาทิ มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง คุณสตีฟ ยัง ผู้นำเครือข่าย Caux Round Table และผู้เขียนหนังสือ Moral Capitalism คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการคนแรกของ SEAMEO SEPS และผู้เชี่ยวชาญการบริหารความยั่งยืนด้วยความพอเพียง คุณมีชัย วีรไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดผู้ประกอบการ ร่วมกับนักวิชาการชั้นนำ และนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์จริงจากทั่วโลก

ทั้งนี้ ถ้าหากสนใจงานประชุมนานาชาติทั้ง 3 งานดังกล่าวนั้นสามารถติดต่อได้ที่ Sasin หรือ Sasin SEC ศูนย์ผู้ประกอบการและความยั่งยืนแห่งศศินทร์ นะครับ.