เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.67 ที่บ้านทุ่งริ้น หมู่ 1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพ สั่งการ นายศุภฤกษ์ กุญชรศิริมงคล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าแพ ให้นำกำลัง สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพที่ 7 ไปร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 (บ้านทุ่งริ้น) เจ้าหน้าที่ ตร. สภ.ท่าแพ ร่วมกันเข้าไปควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติดรายหนึ่งไปส่ง ศูนย์คัดกรอง รพ.ท่าแพ ทั้งนี้เพื่อทำการบำบัดรักษา ที่ศูนย์คัดกรอง รพ.ท่าแพ และต่อมาได้นำตัวไปส่งสถานที่ทำการบำบัดรักษา ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล


ทั้งนี้กิจกรรมนี้เพื่อต้องการแก้ปัญหาของสังคม และเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐมนตรีว่า การระทรวงมหาดไทย ที่มีนโยบายในการป้องกัน และปราบปราม การแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล อีกทั้งยังเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญ กับ กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ที่ประกอบไปด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครอง และพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการ / สถานบันเทิง ฯลฯ เพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอบายมุขต่างๆ ฯลฯ

ต่อมาที่ สถาบันการศึกษาอบีบักรินณ์ หมู่ 7 (บ้านทางยาง) ต.สาคร อ.ท่าแพ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นำกำลังเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ องค์กรสาธารณกุศล Badan Ugama dan Kebajikan MARA (BUKM) ที่เดินทางมาจาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เนื่องในโอกาสที่เดินทางมา พบปะหารือ กระชับความสัมพันธไมตรี ทั้งนี้กิจกรรมนี้ มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ให้ สถาบันการศึกษาอบีบักรินณ์ และมอบเนื้อวัว 3 ตัว ให้สถาบันการศึกษาฯ และครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ มี นายยำอาด ลิงาลาห์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นำผู้นำศาสนาในพื้นที่ มาต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงาน และเพื่อให้ภาคส่วนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน และร่วมกันพัฒนาให้อำเภอท่าแพเป็นอำเภอให้สงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่โด่งดังกระฉ่อนต่อไป.