เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีส่งมอบ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 01205 บ้านหนองพลวงใหญ่ – บ้านหนองบังศาลา ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 2,850 เมตร จำนวนเงินก่อสร้าง 7,840,000 บาท

ด้าน นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเขต 1 เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานอำนวยความสะดวก ด้วยงบประมาณจากเงินรายได้ ปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ขนส่งสินค้าพืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ ปัจจุบันถนนได้รับการก่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ทาง ส.อบจ.เขต 1 เมืองนครราชสีมา พาชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมวิ่งผัดส่งไม้ต่อ เป็นการเปิดถนนให้โลกจำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน และร่วมกันดูแลถนน หลังชาวบ้านรอคอยการปรับปรุงถนนเส้นนี้มานานกว่า 10 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสัน ให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก