เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามกรณีรัฐบาลเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวว่า “ถ้านักท่องเที่ยวมาวันละ 1 แสน เราจะตรวจ RT-PCR เค้ายังไง เพราะเราไม่เคยทำได้ถึง”

ขอบคุณเพจอ.Anan Jongkaewwattana