เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน จำนวนกว่า 3.8 ล้านคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และคาดว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนภายในสัปดาห์หน้า โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนที่ได้รับความยิมยอมจากผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ประมาณ 20,000 กว่าคน และตนมองว่าสัปดาห์หน้าจะมีนักเรียนกลุ่มตกหล่นเพิ่มมากขึ้น สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้ได้รับวัคซีนแล้ว ร้อยละ 82 และยังมีการขอรับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนได้ประสานงานร่วมกับกรมควบคุมโรค เพื่อที่จะขอรับการจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วย ทั้งนี้ ศธ.จะมีการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด ทั้งในกลุ่มที่รับวัคซีน Pfizer กลุ่มที่รับวัคซีน Sinopharm และกลุ่มเด็กในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะทราบข้อมูลว่ามีนักเรียนตกหล่นจำนวนเท่าไรที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

“อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้ทำการสื่อสาร รณรงค์ และขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองและครอบครัว กลุ่มเด็ก ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ เพื่อที่จะให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพราะครอบครัว และครูได้รับวัคซีนครบทุกคนแล้ว ถือเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อลูกท่าน หรือแม้แต่ในกรณีที่เด็กมาโรงเรียนและได้รับเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัว วัคซีนก็จะสามารถช่วยให้อาการของโรคไม่รุนแรง” ปลัด ศธ.กล่าว