ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (14 ต.ค.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, สุพรรณบุรี, จันทบุรี และตราด รวม 36 สายทาง สัญจรผ่านได้ 15 สายทาง และ ผ่านไม่ได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 14 สายทาง (14 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) และ สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ดังนี้

1.สายทาง นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.8+300-11+100) 2.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.2+600-2+800) 3.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.2+000-3+600) 4.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 ซม. (ช่วง กม.1+200-3+800) 5.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 ซม. (ช่วง กม.1+300-1+700) 6.สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2-บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.2+000-2+200)

7.สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.0+500-5+400) 8.สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2-บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.12+800-13+000) 9.สายทาง ขก.3055 แยก ทล.229-บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.10+600-12+200) 10.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม. 11.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม. 12.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208-บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.7+500-8+450)

13.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.0+000-0+050) 14.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.0+000-0+075) 15.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32-บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.3+500-7+300) 16.สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008-แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.4+700-5+150) 17.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1-บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.11+600-11+650)

18. สายทาง จบ.4006 แยก ทล.3277-บ้านตาพลาย อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.0+000- 0+350) 19.สายทาง จบ.1030 แยก ทล.3-บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.2+400-2+500) 20.สายทาง ตร.1009 แยก ทล.3-บ้านท่าประดู่ อ.เมือง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.2+000-5+700) และ 21. สายทาง ตร.4022 แยก ทล.3159-บ้านตรอกกระสังข์ อ.เขาสมิง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.13+700-13+800) 

ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เร่งเข้าฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนแจ้งเหตุอุทกภัย หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146