เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฎิบัติราชการแทน ผบ.ตร. มีวิทยุด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 ต.ค. ถึง ผบช.น ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.7 ,บช.ก. และ บก.ทล. ด้วยปรากฏข้อมูลว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาชิก ได้กำหนดจัดกิจกรรม Truck Power เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ในวันอังคารที่ 19 ต.ค. เวลา 09.00-16.00 น. คาดว่าจะมีรถบรรทุกมาร่วมกิจกรรมจำนวนหลายคัน ในถนน 6 สายหลัก คือ ถนนพระรามสอง เชื่อมต่อกาญจนาภิเษก (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ) ถนนบรมราชชนนี-​กาญจนาภิเษก ถนนสายเอเชีย เชื่อมต่อบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ) ถนนบางนาตราด เชื่อมต่อกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก (บางพลี) จ.สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เชื่อมต่อ ถนนหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์แหลมฉบัง (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ) ถนนรองเมือง จ.อุบลราชธานี ถนนมิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี-ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี-ถนนพหลโยธิน อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน จึงสั่งการให้ บก.ทล. ประสานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมจะต้องไม่กระทบกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและต้องไม่มีการกระทำผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง, ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ในพื้นที่จัดกิจกรรม จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการ จราจรในเส้นทางที่ มีการจัดกิจกรรมให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยกรณีเกิดการจราจรติดขัดหรือหนาแน่นหรือมีการปิดการจราจร ให้เร่งระบายรถของประชาชนออกไปใช้เส้นทางเลี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาใช้เส้นทางที่จัดกิจกรรม 

ทั้งนี้ให้ บก.ทล. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการอำนวยการจราจร โดยให้ สน./สภ. ในพื้นที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ, กรณีพบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ พร้อมให้รายงานสถานการณ์การจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป