การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21-24 ต.ค.64 กทพ. ได้จัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” อาทิ จัดตั้งจุดกวดขันรถผิดระเบียบ จัดรถสายตรวจวิ่งตรวจสอบความเรียบร้อย และดูแลประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 23 ต.ค.64 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนจะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามสภาพการจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Application EXAT Portal