จากกรณีสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน แต่กลับพบว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 200,000 รายนั้น

สำหรับกลุ่มตกหล่นให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง รวมทั้งยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียว โดยสามารถทำได้ดังนี้

วิธีการทบทวนสิทธิ
1.โทรฯติดต่อหมายเลข 1506
2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่
สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ได้ที่นี่
-แบบคำขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตน ม.33
-แบบคำขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40
ผู้ต้องการทบทวนสิทธิ สามารถพรินต์แบบฟอร์มออนไลน์จากนั้นนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทาง

ขั้นตอนทบทวนสิทธิ
-เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิตามมาตราของผู้ประกันตน
-กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบ
-นำเอกสารยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขก่อนยื่นทบทวนสิทธิ
ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น และต้องเช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงยื่นทบทวนสิทธิได้..