เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5-12 ปี ที่เสนอให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ขององค์การอาหารและยาสหรัฐ พิจารณา ระบุว่า

“Update Pfizer/Biontech vaccine ในเด็ก เอกสารการใช้วัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง <12 ปี เสนอให้ VRBPAC US FDA พิจารณา 26 ตุลาคม 2564 เนื้อหาดังนี้

  1. ใช้ขนาด 10 µg (1/3 ของโด๊สในผู้ใหญ่)
  2. ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
  3. มี safety, tolerability และ immunogenicity ดี
  4. ประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงราว 90%
  5. ขนาดตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถระบุผลข้างเคียงเกี่ยวกับ myocarditis ได้
  6. ปัญหา myocarditis ที่เกิดขึ้นจากรายงานในประเทศอิสราเอลพบมากที่สุดในเด็ก 16-19 ปี รองลงมาใน 12-15 ปี คาดว่าจะพบน้อยลงใน 5-12 ปี เนื่องจากใช้ขนาดเพียง 1 ใน 3
  7. Risk ratios ของการเกิด myocarditis พบในเข็มที่ 2 มาก และพบในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะในผู้ชาย (rate ratio 6.96-13.60) และคิดเป็น 3.58-8.96 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุ 30 ปีขึ้นไป

ขอบพระคุณ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ มากครับที่กรุณาสรุปมาให้

อ้างอิง : Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 26, 2021 Meeting Document.