เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 01.00 น. ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อใน 76 จังหวัด โดยมี 1 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้แก่ จ.น่าน ขณะ กทม.ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด แต่ลดลงจากเมื่อวานอีกที่ 859 ราย

ขณะ 5 จังหวัดภาคใต้ ยังคงติดอันดับท็อปเท็นติดเชื้อใหม่สูงสุด ตั้งแต่อันดับ 2-4 ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา คั่นด้วยภาคตะวันออก จันทบุรี อันดับ 5 โดยอันดับ 6-7 ได้แก่ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ส่วนสมุทรปราการมาอันดับ 8 ชลบุรี อันดับ 9 และเชียงใหม่ อันดับ 10 ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 25 จังหวัด