เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีคุณครูหญิงรายหนึ่ง อายุประมาณ 50 ปีเศษ โรงเรียนระดับมัธยมแห่งหนึ่งใน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อำนวยการฯ มีความยาว 2 หน้ากระดาษ A 4 โดยถ่ายภาพหนังสือลาออกดังกล่าวส่งลงในไลน์กลุ่มโรงเรียน โดยให้สาเหตุของการลาออกครั้งนี้ อ้างว่า มีปัญหาสุขภาพ ประกอบกับมีคำสั่งทางโรงเรียนให้ครูทุกคนต้องรับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดการเรียนการสอนภายในวันที่ 1 พ.ย. จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่อการตัดสินใจของครูผู้หญิงรายดังกล่าว จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยพยายามติดต่อสอบถามครูหญิง ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกที่จะให้ข่าว แต่ยืนยันว่าประสงค์จะลาออกจริง เพราะไม่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน หลังมีคำสั่งครูต้องรับวัคซีนเข็มแรกก่อนเป็นอย่างน้อย ซึ่งตนมีโรคประจำตัวเกรงจะมีผลข้างเคียงจึงตัดสินยื่นหนังสือลาออก โดยไม่ได้ปรึกษาคนครอบครัว

ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมเขต 22 (สพม.22) ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด แต่เบื้องต้นมีการยื่นหนังสือลาออกต่อ ผอ.โรงเรียนดังกล่าวจริง เป็นการยื่นกันภายในโรงเรียน ถึงขณะนี้ สพม.22 ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการลาออกต้องถามเจ้าตัวเอง ส่วนรายละเอียดขั้นตอนต่างๆต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนชี้แจง เพราะขณะนี้ออกไปตรวจโรงเรียนในสังกัดทุกวัน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนต้นเดือน พ.ย.นี้ ตามนโยบายของรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เห็นว่ายังไม่พร้อมเพราะทั้งครูและนักเรียนฉีดวัคซีนไม่ครบ 85% ซึ่งนายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ อีกครั้ง เรื่องการเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้

นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวว่า จากการที่ได้ออกพบปะโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอแล้ว ได้แนะนำให้คุณครูไปฉีดวัคซีนให้ครบ แต่ยังไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอน โดยทางนายอำเภอ จะเป็นผู้ออกประเมินความพร้อมว่าโรงเรียนใดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามสาธารณสุขจังหวัดกำหนดหรือไม่

ดร.วีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้จังหวัดในเขตสีส้มสามารถเปิดเรียนได้โดยไม่ได้คิดจากการฉีดวัคซีนของครูและนักเรียนเป็นเกณฑ์ แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอำนาจของ ศบค.จังหวัด คือครูนักเรียนต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 85% และในเขต 2 มีโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดเรียนได้แล้ว 68 โรงเรียน แต่ขณะนี้ทั้งครู นักเรียนและชุมชนอยากให้เปิดเรียนโดยเร็วตามที่รัฐบาลประกาศไว้

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.เขต 22 เผยว่าการเปิดเรียนจะต้องยึดตาม ศบค.จังหวัดเป็นหลัก ส่วนโรงเรียนมัธยมที่จะให้เปิดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นการเปิดเรียนแบบ On site และเหลือเวลาอีก 4 วันที่จะประเมินสถานการณ์และรวบรวมยอดการฉีดวัคซีนของครูนักเรียนอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้ว 73%