เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตานุศาสน์) เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้มรณภาพไปอย่างสงบ เนื่องด้วยระบบหายใจล้มเหลวฉับพลัน ที่วัดกุฎีทอง ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อเวลา 19.59 น.วันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา สิริอายุ 92 ปี 71 พรรษา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคณะสงฆ์และบรรดาศิษยานุศิษย์ โดยสรีระสังขารของท่านตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎีทอง และเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. มีการเปิดให้คณะสงฆ์ ญาติโยม และศิษยานุศิษย์ สรงน้ำศพ เวลา 17.00 น.มีพิธีน้ำหลวงอาบศพ โดยมีนายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซโจเดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธาน และเวลา 18.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข อดีตเจ้าคณะ ภาค 3 ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา 20.00 น. ไปจนครบ 100 วัน โดยวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ.2565 จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตานุศาสน์) เป็นพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม มีความเมตตาสมชื่อ เป็นนักเทศน์ นักปฏิบัติธรรม ถนัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน มีชื่อเสียงโด่งดังในการอบรมและเผยแผ่ธรรมะแก่เยาวชน อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะโครงการ “สร้างคนให้เป็นมนุษย์” ที่ท่านได้ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เป็นพระเกจิที่อาวุโสมากที่สุดใน จ.สิงห์บุรี เดิมชื่อ “บุญช่วย นนทรีย์” เกิดเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2473 บิดาชื่อ “จัน” มารดาชื่อ “สิน” อยู่บ้านเลขที่ 179 หมู่ 3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อุปสมบท เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2493 ที่วัดอุตมะพิชัย ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี โดยมี พระครูหอม วัดเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการหวั่น วัดเทพมงคล ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จิตฺตปญฺโญ” งานทางด้านการปกครอง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี เมื่อปี 2545 และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี เมื่อปี 2553

หลวงพ่อเมตตา รับใช้พระพุทธศาสนาด้วยความอุตสาหะ มีความเมตตาเป็นที่ตั้ง นอกจากงานรับผิดชอบทางด้านการปกครองของสงฆ์ซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้ว ท่านยังให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือ โครงการ “สร้างคนให้เป็นมนุษย์” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2529 โดยจัดอบรมธรรมะแก่เยาวชน รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกา ได้ส่งพระวิทยากรไปอบรมนักเรียนและประชาชนทุกๆปี หลายจังหวัดทั่วประเทศ และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งได้จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี (FM 98 Mz) สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนา เป็นการสนับสนุนการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะ ข่าวสารในชุมชน ข่าวสารงานบุญงานประเพณี ข่าวสารของวัดวาอาราม และข่าวสารจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เป็นสารประโยชน์ต่อสังคม ขอน้อมกราบความอาลัยและส่งท่านสู่พระนิพพาน