เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19  จ.กระบี่ ได้รายงานผลการตรวจ เชื้อกลุ่มเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อใน จ.กระบี่ เพิ่มอีก 59 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมเป็น 755 ราย โดยคลัสเตอร์ นักเรียนโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 53 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ อ.เมือง ต.เขาทอง 2 ราย อ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกน้อย 1 ราย อ.เกาะลันตา 3 ราย อยู่ในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน 2 ราย และเกาะลันตาน้อย 1 ราย มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวที่ รพ. 295ราย สำหรับคลัสเตอร์ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง จากจำนวน 240 ราย เพิ่มเป็น 293 ราย

ขณะที่การฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ จ.กระบี่ เป้าหมายฉีดวัคซีน  352,476 คน ฉีดแล้ว 76,637 คน คิดเป็นร้อยละ 21 สำหรับเข็มที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 6.87 เท่านั้น หรือราว 2,4225 ราย เท่านั้นซึ่งยังน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวด้วยกัน และจำนวนของประชากรในพื้นที่ ขณะที่ทางจังหวัดกำลังเร่งผลักดันให้มีการเปิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในกลางเดือน ก.ค.นี้ หรือประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยใช้อ่าวไร่เลย์ เกาะพีพี และเกาะไหง ในการนำร่อง

ขณะที่นายสมเดช หง้าฝา รองประธานชมรมท่องเที่ยวอ่าวไร่เล กล่าวว่า ตามแผนเดิม อ่าวไร่เลย์ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม นี้พร้อมๆกับเกาะพีพี และเกาะไหง โดยเบื้องต้นได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ในพื้นที่อ่าวไร่เลไปแล้ว กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งสถานที่พักและแหล่งแหล่งเที่ยว