เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ตามคำสั่งศาล จำนวน 411 ราย ซึ่งจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ หรือถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี โดยมีหลักฐานชัดเจนหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด มีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ คือ เรือนจำและทัณฑสถาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน โดยในพื้นที่กทม.มีผู้ยื่นเรื่องขอเยียวยาแล้ว 7 ราย ติดต่อทางโทรศัพท์ 4 ราย คดียังไม่สิ้นสุด 5 รายและยังติดต่อไม่ได้ 10 ราย ส่วนต่างจังหวัดมี 385 ราย อยู่ระหว่างประสานให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตาม เพื่อยื่นคำขอเยียวยาผ่านระบบไอที ซึ่งหลายรายติดต่อได้ยาก เพราะหลายรายไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ แต่เราต้องทำให้ได้เพื่อให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิที่ควรได้

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อยื่นคำร้องขอเยียวยาแล้ว หากคณะกรรมการอนุมัติคำร้องจะได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ 500 บาทคำนวณจากวันที่ถูกขังตามกฎหมายกำหนด ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินคดี ไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าทดแทน 100,000 บาทค่าจัดการศพ 20,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บาท และค่าความเสียหายอื่น ไม่เกิน 40,000 บาท

“ในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้การเยียวเหยื่อและผู้เสียหายในคดีอาญาทำได้น้อยลงยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเราต้องเร่งบริหารประชาชน ตามนโยบายยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ซึ่งผมได้กำชับให้ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินการ เพราะเป็นภารกิจใหญ่ และผมต้องขอร้องญาติพี่น้องทุกคนให้ช่วยตามตัว และแจ้งเบาะแสเพื่อมารับเงินในส่วนนี้ เพราะเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ”นายสมศักดิ์ กล่าว