นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 แนวใหม่ สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)-อ.คำชะอี ระยะทางประมาณ 115.6 กม. งบประมาณรวม 5,881 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โครงการนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1.สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 1 ตอน ลำน้ำพาน-บ.หลุบ ระยะทาง 7.867 กม. 2.สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 1 ระยะทาง 35.722 กม. 3.สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ระยะทาง 35.714 กม. 4.สาย บ.นาไคร้-อ.หนองสูง ระยะทาง 16.6 กม. และ 5.สาย อ.หนองสูง-อ.คำชะอี ระยะทาง 19.708 กม.  

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงแนวใหม่ เขตทางกว้าง 60 เมตร (ส่วนใหญ่) ก่อสร้างตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (AC) ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 12.1 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และงานไฟฟ้าแสงสว่าง  

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ขนส่งตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแนวเส้นทางเดิมบางช่วงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อจำกัดของสภาพพื้นที่และชุมชนในการขยายทางหลวง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า ดังนั้นโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนเครือข่ายทางหลวง ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การบริการ การขนส่ง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการเดินทางในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร ตลอดจนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว และเวียดนาม ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

ขอบคุณภาพจาก : กรมทางหลวง