สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,496 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,256 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 240 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,968,106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,452 ราย หายป่วยสะสม 1,853,210 ราย กำลังรักษา 96,450 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 57 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,883 ราย