เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พื้นที่โบราณสถานประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 65.05 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผัง

ทั้งนี้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สร้างราวปี พ.ศ.2455 โดยสันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นบริษัทฝรั่งที่มารับสัมปทานทำเหมืองแร่ดีบุก และสร้างอาคารนี้เพื่อให้เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง เมื่อหมดสัญญาจึงคืนที่ดินและบ้านให้แก่ทางการไทย มีลักษณะรูปแบบเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ยกพื้นสูง มีชานกว้างรับอากาศแบบบังกะโล มีมุขหน้า มีช่องโค้งหรือ Arch ผสมกับช่องลมแบบจีน บ้านหลังนี้ก็เช่นกัน ได้สร้างแบบบ้านพักตากอากาศของฝรั่งสมัยนั้นตามแบบปีนัง จวนผู้ว่าฯ แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้ในปี พ.ศ. 2502