สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมอย่างน้อย 412,311 คน เพิ่มขึ้น 3,212 คน นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันแล้ว ที่เกาหลีใต้ยืนยันผู้ป่วยรายวันมากกว่า 3,000 คน


ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 3,244 ราย โดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 29 รายในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด และยังมีผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อย 34,684 คน ต้องรักษาตัวอยู่ในระบบ


ด้านหน่วยงานสาธารณสุขขอความร่วมมือให้กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์

นอกจากนี้ “เพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี” รัฐบาลเกาหลีใต้จัดการให้ประชากรในช่วงวัยดังกล่าว รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค แทนวัคซีนของโมเดอร์นา โดยผู้ที่รับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มแรกไปแล้ว ให้รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เป็นเข็มที่สอง ส่วนการฉีดบูสเตอร์ด้วยวัคซีนของโมเดอร์นา “ยังคงเป็นไปได้” หากมีการรับรองให้ใช้เพียงครึ่งโด๊ส คือ 50 ไมโครกรัม.

เครดิตภาพ : AP