เมื่อวันที่ 22 พ.ย. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ทำไม? ฉีดวัคซีนแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้น และหากข้อมูลบนใบรับรองไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขอย่างไร? พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อเพื่อแก้ไข ดังนี้

สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมอพร้อม
1.โรงพยาบาลยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)
2.โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขลอตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

แนวทางแก้ไข
ติดต่อโรงพยาบาล/จุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล/ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ช่องทางติดต่อ เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลฯ หรือขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง
-ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2203-2883
-ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน
-สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)
-วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06-4217-5520, 0-2078-9350 หรือ vaccine_cer@cra.ac.th
-ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบั้มรูป บน FB : หมอพร้อม)
-ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้น ๆ