ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และองค์กรกีฬาที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. มีกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ 14 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และฝ่าย/สำนักต่างๆ ในการจัดกิจกรรมกีฬา รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในสัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-15 ธ.ค.64 ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา จาก 14 สมาคมกีฬา ภายในพื้นที่ กกท. ได้แก่ ฟุตบอล (ทีมอาวุโส), เทควันโด, ยูโด, ยิงธนู, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส, เอ็กซ์ตรีม, เปตอง, เทคบอล, บอคเซีย, ยิงปืน, ยิงเป้าบิน, ปีนหน้าผา และซอฟต์เทนนิส

โดยนักกีฬาทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) และมีผลตรวจเป็นลบ ถึงจะร่วมการแข่งขันได้ ส่วนผู้เข้าชมจะต้องผ่านจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกีฬาในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด, การจัดกิจกรรมสัมมนาวันกีฬาแห่งชาติ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬาสำคัญไฉน ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท., การจัดตั้งบูทกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท., การจัดเสวนาวิชาการสัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ฯลฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมพิจารณารูปแบบแนวทางการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ให้ออกมาในรูปแบบงานออสการ์ของวงการกีฬา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาดีเด่นทั้งหลายที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ สำหรับการแสดงในพิธีนั้น จะเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬามวยไทยไปสู่โอลิมปิก โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ T Sports 7 และทางฟรีทีวี จำนวน 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติในปีนี้ จะเป็นการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ในลักษณะ “กิจกรรมกีฬาสีขาว” ที่จะนำร่องเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบรักษาความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และห่วงใยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย