เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการกวดขันจับกุมสถานบริการที่ทำผิดกฎหมายว่า เป็นนโยบายนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เวลานี้มีการเปิดประเทศในบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่สีฟ้า แต่อย่างไรก็ตามโรคติดต่อยังคงแพร่ระบาด บางพื้นที่ก็ยังมีกฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะสถานบริการ การจำหน่ายสุรา ทาง ผบ.ตร.ได้รับข้อสั่งการจากทางนายกรัฐมนตรีให้กวดขันสถานบริการที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ทั้งเรื่องสถานบริการ บ่อนการพนัน และสถานที่ที่จะเป็นคัตเตอร์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ออกกวดขันจับกุมและควบคุมเรื่องต่างๆ นี้ ซึ่งเวลานี้จะต้องช่วยกันดูเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างดีที่สุด

เด้ง5เสือเมืองอุบลฯเข้ากรุ เซ่นบ่อนกลางเมืองหลังฝ่ายปกครองบุกจับนักพนัน…

หากพบพื้นที่ไหนมีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจที่จะดูแล ปล่อยให้มีการทำผิดพระราชกำหนดและผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันโรค ผู้บังคับการที่ควบคุมในพื้นที่นั้นๆ ต้องมีส่วนรับผิดชอบ.