พระมหาสมพร ธัมมธารี เลขานุการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง กล่าวถึงกรณีพระมหาไพรวัลย์ ที่ประกาศเตรียมสึก ว่า ยังไม่ทราบว่าพระมหาไพรวัลย์ท่านจะกลับมาตอนไหน และยังไม่ได้เข้าไปกราบลาพระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง แต่อย่างใด คงต้องรอท่านกลับมาที่วัดก่อน ซึ่งก่อนลาสิกขานั้น ท่านคงเข้าไปกราบลาพระราชปัญญาสุธี ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความเคารพ ซึ่งขณะนี้พระมหาไพรวัลย์ก็ได้ทำการขนของออกจากวัดไปเกือบหมดแล้ว อีกทั้งในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือในสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ก็ได้ฝากฝังให้พระเถระที่เป็นครูในสำนักเรียนวัดสร้อยทองช่วยดูแลพระภิกษุสามเณรนักเรียน ส่วนกำหนดวันสึกนั้น ยังไม่ทราบกำหนดอย่างเป็นทางการ แต่การสึกนั้นสามารถดำเนินการที่ใดก็ได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก