สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,896 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,769 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,127 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,107,674 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,666 ราย หายป่วยสะสม 2,015,240 ราย กำลังรักษา 72,954 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,917 ราย