เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ระบุว่า Moderna Booster Dose ยกระดับรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ที่เพิ่งอุบัติใหม่ในปี 2565

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล
-โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม โด๊สละ 1,110 บาท*
แนะนำสำหรับกลุ่มที่กังวลในสายพันธุ์โอไมครอน (B.1.1.529) ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

-จองฉีดพร้อมกันเป็นกรุ๊ป 10 คนต่อรอบ โอนเงินจอง 500 บาทต่อโด๊ส จนถึง 31 ธ.ค. 2564 จ่ายเมื่อได้รับจัดสรรอีก 610 บาทต่อโด๊ส

-สิทธิพิเศษ สำหรับองค์กรที่จองและโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโด๊สสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัมแล้ว**

-อัพเกรดโปรแกรมการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็น 100 ไมโครกรัม (ในจำนวนโดสที่จองเท่าเดิม) ยังไม่ต้องชำระเงินจองเพิ่มเติม รอชำระเมื่อได้รับการจัดสรร 860 บาทต่อโด๊ส

*อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ที่จองวัคซีนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น ค่าวัคซีนรวมประกันค่ารักษาอาการข้างเคียงจากวัคซีนและค่าขนส่งแล้ว ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด

**การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ครบ 2 โด๊สมาแล้ว 6 เดือน และกังวลในผลข้างเคียงวัคซีน mRNA โดยประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน (B.1.1.529) อันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่เพิ่งอุบัติใหม่ อยู่ระหว่างรอข้อมูลผลการศึกษาวิจัยจากทางโมเดอร์นา

เปิดจองขอรับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล ?https://vaccine.cra.ac.th

-วัคซีนโมเดอร์นาที่จะได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวัคซีนรุ่นล่าสุดที่ได้รับรอง ณ ช่วงเวลานั้นว่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

-วัคซีนโมเดอร์นาจะทยอยจัดสรรในเดือนมีนาคมตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือปรับลดจำนวนการจองวัคซีนในทุกกรณี ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันจองวัคซีน