การแข่งขัน “ออมสิน ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ที่ยิมเนเซียม ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน ในซอยเพชรเกษม 81 แบบเวอร์ชวล ไม่เปิดให้มีผู้ชม ปรากฏว่า รุ่นยุวชน บุคคลรวมอุปกรณ์ ทอง พรรษพร ทับทอง (จินตนา เอ) เงิน พีรานีนน์ สามัคคียกุล (จินตนา เอ) ทองแดง พิมพ์ลภัส พรหมมา (ยิมนาสติก้า บาย พีพี)

รุ่นเยาวชน อุปกรณ์บอล ทอง พิชญธิดา เกตุสกุล (จินตนา เอ) 15.40 คะแนน เงิน ปุณณิชา สุทธิธรรม (เสนาชัย ยิม) 14.05 คะแนน ทองแดง ปุณยนุช คุ้มดี (SISB ยิมนาสติกคลับ) 13.20 คะแนน, อุปกรณ์ห่วง ทอง พิชญธิดา เกตุสกุล (จินตนา เอ) 14.85 คะแนน ทอง ณัชชนม์ โสภณวชิราพร (จินตนา เอ) 14.85 คะแนน ทองแดง รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ (จินตนา บี) 13.45 คะแนน, บุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นเยาวชน ทอง พิชญธิดา เกตุสกุล (จินตนา เอ) เงิน ณัชชนม์ โสภณวชิราพร (จินตนา เอ) ทองแดง ปุณยนุช คุ้มดี (SISB), ประเภททีม รุ่นเยาวชน ทอง สโมสรจินตนา เอ เงิน สโมสรจินตนา บี ทองแดง สโมสร SISB

รุ่นประชาชน อุปกรณ์บอล ทอง พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ) เงิน ลักษิกา เกียรติถาวรชัย (SISB) ทองแดง เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ), อุปกรณ์ห่วง ทอง พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ) เงิน ลักษิกา เกียรติถาวรชัย (SISB) ทองแดง ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (เสนาชัย ยิม), อุปกรณ์คฑา ทอง พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ) เงิน ลักษิกา เกียรติถาวรชัย (SISB) ทองแดง ปัณฑิตา ทองสอง (จินตนา บี) กับ เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ), อุปกรณ์ริบบิ้น ทอง พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ) เงิน ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (เสนาชัยยิม) ทองแดง เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ), บุคคลรวมอุปกรณ์ ทอง พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ) เงิน ลักษิกา เกียรติถาวรชัย (SISB) ทองแดง เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ)

สรุปรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นยุวชน ได้แก่ พรรษพร ทับทอง คว้ามา 6 ทอง, นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นเยาวชน ได้แก่ พิชญธิดา เกตุสกุล คว้ามา 4 ทอง 2 เงิน, นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นประชาชน ได้แก่ “ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร นักยิมนาสติกทีมชาติไทย ที่คว้ามา 5 ทอง 1 ทองแดง