เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. จ.นครพนม ในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง เช้านี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 8-9 องศาเซลเซียส ถือว่าต่ำสุดในรอบปี ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาภัยหนาว โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับแม่น้ำโขง 4 อำเภอ มี อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม ได้รับผลกระทบหนักสุด เช่นเดียวกันกับชาวบ้านพื้นที่ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในช่วงนี้ได้รับผลกระทบหนัก ทั้งความเป็นอยู่ เนื่องจากบ้านเรือนติดกับแม่น้ำโขง มีลมกระโชกแรงตลอดทั้งวัน ต้องตื่นตั้งแต่ตี 4-5 เพื่อมาก่อไฟผิงคลายหนาว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงหาปลาขายขาดรายได้ เนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาวลมกระโชกแรง ต้องงดออกจับปลาน้ำโขงช่วงกลางคืนส่งผลให้ขาดรายได้ ทั้งนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่หมั่นดูแลสุขภาพ จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเนื่องจากในช่วงนี้ยังมีแนวโน้มอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาเจ็บป่วย

ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ระบุว่า สัปดาห์นี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำมาก เฉลี่ยต่ำสุดที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพราะบ้านเรือนติดน้ำโขง ยิ่งเด็กคนแก่ได้รับผลกระทบหนัก ต้องอาศัยก่อไฟผิงคลายหนาว ต้มน้ำอาบ ที่สำคัญช่วงนี้ต้องงดหาปลา ปกติจะเริ่มออกหาปลาช่วง 5-6 โมงเย็น ลงเรือหาปลาในลำน้ำโขงตลอดทั้งคืน ถึงเช้าจะนำปลามาขายส่งตลอด แต่ช่วงนี้ทนสภาพหนาวเย็นลมกระโชกแรงไม่ไหว ต้องงดออกจับปลาชั่วคราวขาดรายได้วันละ 1,000-2,000 บาท ซึ่งหากสภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ยิ่งกระทบหนัก เพราะไปทำงานรับจ้างทำอาชีพอื่นไม่ได้ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดกระทบไปหมด อีกทั้งในช่วงนี้จะส่งผลให้ตลาดปลาน้ำโขงซบเซาเพราะชาวบ้านงดออกหาปลาในช่วงนี้