เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวภายหลังการประชุมเตรียมการพิธีศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ว่า ที่ประชุมมีมติจะเคลื่อนสรีระ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จาก รพ.ศิริราช ในวันที่ 12 ธ.ค. เวลา 08.00 น. มาที่ชั้น 2 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จากนั้นจะเปิดให้คณะสงฆ์ คณะศิษย์ พุทธศาสนิกชน เข้าสรงน้ำจนถึงเวลา 16.00 น. และในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมในเวลา 17.00 น. ทุกวัน

ด้าน นายสิปป์บวร แก้วงาม รอง ผอ.รักษาราชการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดไป