เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. เห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการเยียวยา ชดเชยรายได้จากรัฐบาล

กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน กำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยกลุ่มที่เป็นผู้ประกันมาสังคม ตามตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

-นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

-ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ด้วย 1 เดือน

สำหรับวิธีการเตรียมเอกสาร รับเงิน 5,000 บาท รัฐบาลให้หลักการว่า จำกัดเอกสารให้น้อยที่สุด เพื่อลงทะเบียน และจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ดังนี้

วิธีเตรียมเอกสาร

-หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล

-บัตรประชาชน

-หลักฐานจ่ายเงินสบทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40

-เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง

-เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่าน 7 ช่องทาง

-สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

-สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

-เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

-ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

-Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

-เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

-สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

-เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

-เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้าเป็นโทรศัพท์ เคลื่อนที่โปรแกรมจะอยู่ตรงกลางหน้าจอหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะอยู่ด้านขวามือ ของหน้าจอ

-เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระบบ จะแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ทันที

-การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว