จากกรณีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดจองวัคซีน Sinopharm สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปผ่านแอพพลิเคชั่น วันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ ราคาเข็มละไม่เกิน 888 บาทนั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีน Sinophaem ได้ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากนำแอพขึ้นให้โหลดไม่ทัน โดยระบุรายละเอียดดังนี้

.“ต้องขอโทษครับ นำแอพขึ้นให้โหลดกันไม่ทันสำหรับบุคคลธรรมดา จะมีลิงก์ให้เข้าไปดูกันก่อนไปดูขั้นตอนกันให้เข้าใจ ยังเปิดให้ลงชื่อขอจัดสรร Sinopharm เวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในวันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ชุดแรก 40,000 คนก่อนเท่านั้นเพื่อทดสอบระบบ วันนี้ขอประกาศรายชื่อกลุ่มกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรก่อน” ศ.นพ.นิธิ ระบุ