สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,398 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,396 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 2 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,143,181 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,467 ราย หายป่วยสะสม 2,073,900 ราย กำลังรักษา 49,524 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 23 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,194 ราย