เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยพบ ติดเชื้อรายใหม่ 2,862 ราย, ผู้ป่วยสะสม 2,174,906 ราย, หายป่วยวันนี้ 4,818 ราย, เสียชีวิตรายใหม่ 37 ราย, เสียชีวิตสะสม 21,231 ราย, อยู่ระหว่างการรักษาตัว 47,531 ราย, อาการหนัก 1,039 ราย, ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 296 ราย, ส่วนการฉีดวัคซีนสะสม 97,653,854 โด๊ส เป็นเข็ม 1 จำนวน 49,980,431 ราย คิดเป็น 69.4% เข็ม 2 จำนวน 43,461,981 ราย คิดเป็น 60.3% และเข็ม 3 จำนวน 4,211,442 ราย คิดเป็น 5.8%

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด คือ กทม. 570 ราย, นครศรีธรรมราช 225 ราย, ชลบุรี 136 ราย, สงขลา 119 ราย, สุราษฎร์ธานี 106 ราย, สมุทรปราการ 102 ราย, เชียงใหม่ 93 ราย, ตรัง 70 ราย, นครราชสีมา 62 ราย, กระบี่ 61 ราย, นครสวรรค์ 61 ราย

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกพบติดเชื้อสะสม 271,067,467 ราย, ติดเชื้อรายใหม่ 455,043 ราย, อัตราการเสียชีวิตสะสม 5,328,132 ราย, เสียชีวิตรายใหม่ 4,816 ราย ประเทศที่ติดเชื้อรายใหม่มากสุดคือสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อรายใหม่ 95,343 ราย, สหราชอาณาจักร ติดเชื้อรายใหม่ 54,661 ราย, รัสเซีย ติดเชื้อรายใหม่ 29,558 ราย, เยอรมนี ติดเชื้อรายใหม่ 28,804 ราย และตุรกี ติดเชื้อรายใหม่ 18,796 ราย.