กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา 16.00-20.00น. ให้เข้าชมความงดงามของโบราณสถานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และส่วนจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่งต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. และ 25-26 ธ.ค.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ ประกอบด้วย นมัสการพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชมพระตำหนักแดงซึ่งจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของเด็กไทย ตั้งแต่การเกิด การโกนจุก จนถึงประเพณีการเรียนการศึกษา โดยโบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง อาทิ พระแท่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระแท่นบรรทมเพลิง (กระดานอยู่ไฟ), เครื่องเล่นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, บ้านตุ๊กตาของเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องวัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย โดยจัดแสดงเชี่ยนหมากและภาชนะบรรจุหมากพลูในรูปทรงต่างๆ

อาคารหมู่พระวิมานพระราชมณเฑียร ที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอก แสดงเอกลักษณ์อันวิจิตรบรรจงของศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) จัดแสดงประวัติเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกรมนครบาล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผนังไม้จำหลักวรรณกรรม “สามก๊ก” เก๋งจีนนุกิจราชบริหาร ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน “ห้องสิน” ฝีมือของช่างชาวจีน ชมความอลังการในงานประณีตศิลป์ของราชรถราชยาน และเครื่องประกอบพระอิสริยยศในงานพระเมรุ ณ โรงราชรถ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดเตรียมวิทยากรนำชม วันละ 3 รอบ รอบแรก เวลา 17.00 น. รอบที่ 2 เวลา 17.30 น. และรอบที่ 3 เวลา 18.00 น. พร้อมชมการบรรเลงดนตรีไทย-สากล จากสำนักการสังคีต ในเวลา 18.00-19.00 น.  ผู้สนใจร่วมกิจกรรม เปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum)ต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2224-1402, 0-2224-1333