เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติให้กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปโดยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็มห่างกัน 21 วันนั้น เรื่องดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนนักเรียนให้พร้อม ซึ่ง ศธ.มีประสบการณ์การฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไร เพราะที่ผ่านมาศธ.ใช้ระยะเวลาดำเนินการฉีดวัคซีนให้นักเรียนใน 1 เดือนก็แล้วเสร็จ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการฉีดวัคซีนต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองด้วย.