เมื่อวันที่ 15 ก.ค.จากกรณีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งความประสงค์ เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่าสุด ราชวิทยาลัย ได้เปิดเผยผลการจัดสรร วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 แล้ว โดยมีองค์กรที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 54 แห่ง โดยมีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 375,320 คน ลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น 

ซึ่งมีทั้งสิ้น  54 องค์กร เป็นจำนวน 375,320 คน โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 99,000 คน ตามมาด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 55,000 คน

ขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการจัดสรร 34,340 คน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรร 33,000 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรร 29,000 คน

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรร 19,000 คน เทศบาลนครนนทบุร ได้รับการจัดสรร 14,500 คน ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรร 12,811 คน  , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ได้รับการจัดสรร 12,500 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 7,829 คน , เทศบางเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรร 5,900 คน

ส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร , เทศบาลนครตรัง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุร , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช , เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ , เทศบาลเมืองท่าโขลง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี , เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง , องค์การบริหารส่วนจังหวดกำแพงเพชร , เทศบาลนครพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลมาตาพุด

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี , องค์การบริหารส่วนตำบาลเขาไม้แก้ว , องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี , เทศบาลเมืองเบตง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแดง จังหวัดสระบุรี, เทศบาลเมืองสุโขทัย , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า , อค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี , เทศบาลตำบลพนมทวน , องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา, องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง , องค์การบริหารส่วนตำบาลศรีมงคล , องค์การบริหารส่วนตำบาลชอนน้อย , เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย, องค์การบริหารส่วนตำรวจโคกตะบอง , องค์การบริหารส่วนตำบาลพงตึก , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี , องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน, เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  ,องคืการบริหารส่วนตำบลท่าเสา ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี , เทศบาลเมืองตำบลลำใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามลำดับ

ทั้งนี้ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยัง ระบุย้ำในประกาศด้วยว่า องค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วจะได้รับอีเมล์เพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password  สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรเฉพาะองค์กร และองค์กรต่างๆ ไม่โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 16.00  น  ทางราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป