เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไม่เพียงพอในการจะป้องกัน COVID 19 สายพันธุ์โอมิครอน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม จึงจะเพียงพอสำหรับ  COVID 19 สายพันธุ์โอมิครอน เข็มกระตุ้นควรจะเป็น AZ, PZ, MN

ถ้าดูระบบภูมิต้านทานในการฉีดเข็ม 3  ตามรูป ไม่ว่าจะ ฉีด SV – SV หรือ AZ – AZ มาก่อน การให้เข็ม 3 สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี  โดยเฉพาะในการให้ช่วง 3 ถึง 6 เดือน ยกเว้นการกระตุ้นด้วยเชื้อตาย (จะกระตุ้นได้สูงประมาณ 10 เท่า 1 log scale) ดังแสดงในรูป การให้ SV  2 เข็มแล้วกระตุ้น AZ PZ MN ภูมิต้านทานขึ้นสูง เช่นเดียวกันกับ AZ 2 เข็ม กระตุ้นด้วย PZ หรือ MN ก็กระตุ้นได้สูงมาก (ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ การศึกษา AZ เป็นเข็มกระตุ้น AZ  2 เข็มมาก่อน) ในการใช้วัคซีน Moderna การให้ขนาดครึ่งโด๊ส เปรียบเทียบกับการให้เต็มโด๊ส ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมากดังแสดงในรูป ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น รอการศึกษา neutralizing antibody ต่อสายพันธุ์เดลต้าและ โอมิครอน

ประเทศสหรัฐอเมริกา การกระตุ้นเข็ม 3  ด้วย MN แนะนำให้ใช้ครึ่งโด๊ส  ในทำนองเดียวกัน ประเทศยุโรป เช่นประเทศอังกฤษ ใช้ Moderna เป็นเข็มกระตุ้นตามหลัง AZ  2 โด๊ส  ก็ใช้ ครึ่งโด๊ส เช่นเดียวกัน

การศึกษาเข็ม 3  ตามหลังสุดไขว้ SV-AZ กำลังดำเนินการอยู่และจะแสดงผลได้หลังปีใหม่

ข้อมูลที่แสดงให้ดูนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการทำการศึกษาวิจัยเราทำมากกว่านี้มาก รวมทั้ง neutralization และขณะนี้ก็สามารถแยกเพาะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้แล้ว จะมีข้อมูลของ neutralization ในการเผยแพร่ต่อไป ในการศึกษาเปรียบเทียบในสูตรต่างๆของการให้วัคซีนในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทย