เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความผู้รับมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ ดำเนินคดีกับนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) น.ส.สุทิศา จีนมุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวแห่งหนึ่ง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกคน ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงาน กระทำโดยมิชอบให้ผู้อื่นรู้ความลับ และร่วมกันเปิดเผยความลับของทางราชการ และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง ฐานทำเอกสารลับหลุด แชร์กันว่อนในโซเชียล พร้อมเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

ทนายอนันต์ชัย กล่าวว่า สืบเนื่อง เพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คําให้สัมภาษณ์ของ นายเอนก ที่พาดพิง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก บางช่วงบางตอนว่า “การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 9/2564 มีมติในกรณีเกิดขึ้นที่คล้ายคลึงกับ มรภ.มหาสารคาม คือ การทุจริตการขอตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยให้สภามหาวิทยาลัย ถอดถอนตำแหน่ง รศ.-ผศ. รวม 51 ราย โดยให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตรวจสอบและทบทวนใหม่ ซึ่งตนจะให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับ มรภ.มหาสารคาม…” โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทนายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ซึ่งรายละเอียดการประชุมเป็นความลับของทางราชการ แต่ไปปรากฏในเพจของสำนักข่าวดังกล่าวอย่างละเอียด เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไม่ทราบมาก่อน มาทราบข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เมื่อได้รับหนังสือด่วนและลับที่สุด จากปลัดกระทรวง อว. ซึ่งผู้ที่จะทราบรายละเอียด เก็บหลักฐานความลับดังกล่าวคือ นายเอนก ศ.ดร.ศุภชัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยมี น.ส.สุทิศา จีนมุกดา เป็นผู้อำนวยการฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการที่เกี่ยวข้อง ส่วนบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว เป็นผู้นำเสนอข่าว ต่อมาข้อความถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการตรวจสอบแล้วไม่พบว่า มีการทุจริตขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แต่อย่างใด แต่ รมว.อว. และกระทรวง อว. และสำนักข่าวดังกล่าว ไม่เคยมาแก้ข่าวแต่อย่างใด ทำให้ทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณาจารย์ เสียหาย จึงมายื่นหนังสือดำเนินการเอาผิดดังกล่าว

“หากมหาวิทยาลัยเอกชนใด ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถติดต่อเพื่อขอความเป็นธรรมได้” ทนายอนันต์ชัย กล่าวทิ้งท้าย