เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่หลายฝ่ายมีความกังกลเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้นั้น ในเรื่องดังกล่าวได้กำชับยังผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินการเรื่องมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา และให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อพบนักเรียน ครู หรือ บุคลากร ทางการศึกษาหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีหน่วยงานที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเช่นเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างปลอดภัยมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปีนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลา 1 เดือนเท่านั้น ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้นักเรียนที่อายุระหว่าง 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายได้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเตรียมพร้อมไว้แล้ว แต่ทั้งนี้การฉีดวัคซีนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย